Pages

Tuesday, April 25, 2017

മാപ്പ്

പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ്
ഇനിയിപ്പോ…ഒന്നും പറയാനില്ല
പിന്നെ,നിങ്ങക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കീ
ഒരു മാപ്പ് പറയാം
കവിതയും കഥയും ലോകവിചാരവുമെല്ലാം
അതിലൊതുങ്ങുന്നൂന്നങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി.
24/4/2017

Saturday, April 22, 2017

കാലം

മഹത്തായ ആശയങ്ങൾ, ആദർശങ്ങൾ
മഹാസ്വപ്നങ്ങൾ,സ്മരണകൾ
ഇല്ല;ഒന്നും അവശഷിക്കുന്നില്ല
വിശ്വാസത്തിന്റെ ദാർഢ്യം
വിവേകത്തിന്റെ വെളിച്ചം
വിശുദ്ധിയുടെ ഭംഗി
ഇല്ല; ഒന്നിനും ഇടമില്ല
വാഗ്ദാനങ്ങൾ,വാക്കാൽ നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ
ഇല്ല;ഒന്നും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല
സൗഹൃദത്തിന്റെ സന്തോഷം
സാഹോദര്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം
ഇല്ല;ഒന്നും സത്യമായിത്തീരുന്നില്ല
കയ്യേറിയ മലമുടിയിൽ
ആളും ആനയുമടുക്കാതിരിക്കാൻ
വൈദ്യുതിവേലി കെട്ടി സ്ഥാപിച്ച
കുരിശിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന കാലം
കഷ്ടം,മറ്റെല്ലാം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു.

21/4/2017

Thursday, April 20, 2017

വിശേഷം

വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ല
അതു മാത്രമാണ് വിശേഷം
ഒരുപാട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നവർക്കിടയിൽ
ഒരണലിപ്പാമ്പുപോലെ മൗനം വന്നുകിടക്കുന്നത്
ആശയങ്ങൾ, ആഹ്ലാദങ്ങൾ, ആശങ്കകൾ
അങ്ങനെ പൊതുവായി ഉണ്ടായിരുന്ന പലതിനും
മരണദംശനമേൽക്കാൻ പോവുന്നതിന്റെ
മുന്നറിയിപ്പ്  തന്നെ
വിശേഷിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല
എന്ന വിശേഷമെങ്കിലും പങ്കുവെച്ച്
ഈ അണലിയെ അകലേക്ക് പായിക്കാൻ
ഒരവസാനശ്രമം
അതിൽക്കവിഞ്ഞ പ്രതീക്ഷകൾ
അതിമോഹത്തിനും അപ്പുറത്താണ്,സുഹൃത്തേ.


Wednesday, April 19, 2017

ദാസന്മാർ

തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാൻ
നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ
വിഷമമേതുമില്ല
എങ്കിലും തെറ്റേത്,ശരിയേത്
എന്നു ഞാനറിയുന്നില്ല
കണ്ടുകണ്ടിരിക്കെ തെറ്റ് ശരിയാകാം
ശരി തെറ്റുമാകാം
എന്നു പറയാനാണ് നമുക്ക് താൽപര്യം
നാം കാപട്യം ശീലിച്ചുപോയതുകൊണ്ടല്ല
നമ്മുടെ കാലം നമ്മിൽ നിന്നാവശ്യപ്പെടുന്നത്
അത് മാത്രമാണ്
പ്രാചീനരെന്ന പോലെ ആധുനികരും
ആധുനികരെന്ന പോലെ ആധുനികോത്തരരും
കാലത്തിന്റെ ദാസന്മാർ തന്നെ.


Saturday, April 15, 2017

അഹോ!

ഞാൻ ആട് എന്നു പറയുമ്പോൾ
നിങ്ങൾ പൂട എന്ന് കേൾക്കുന്നു
മൂല്ലപ്പൂ എന്നു പറയുമ്പോൾ
താമര എന്ന് കേൾക്കുന്നു
കൊലപാതകം എന്നു പറയുമ്പോൾ
കോപ്പിയടി എന്ന് കേൾക്കുന്നു
പാലി എന്നു പറയുമ്പോൾ സംസ്‌കൃതം
കൊള്ളക്കാരൻ എന്നു പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്ഞൻ
അധ്യാപകൻ എന്നു പറയുമ്പോൾ ഒത്താശക്കാരൻ
ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും
അതിനപ്പുറത്തെ ദിവസവും
അതായിരുന്നു അനുഭവം
ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വാല്വേഷൻ കാമ്പിലാണ്‌
പത്താം ക്ലാസുകാരുടെ പരീക്ഷാപേപ്പറുകൾ
പടപടാ പരിശോധിക്കുകയാണ്
ഇതാ വരുന്നു ഒരു മിടുക്കന്റെ/മിടുക്കിയുടെ പേപ്പർ
ജനാധിപത്യത്തിന് അവൻ/അവൾ
എത്ര കൃത്യമായി സ്വേച്ഛാധിപത്യം എന്ന്
സമാനാർത്ഥപദം എഴുതിയിരിക്കുന്നു
അഹോ! എന്തൊരു ദീർഘദർശനവൈഭവം
ഞാൻ കോരിത്തരിക്കുന്നു
പോരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുളകിതഗാത്രനാവുന്നു
ആര് പറഞ്ഞു
നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നുമറിയില്ലെന്ന്.

Thursday, April 13, 2017

കേൾവിക്കാരൻ

ഏത് ചർച്ചയിലും ഒരാൾ പറയുന്ന സത്യം
വേറൊരാൾക്ക് അസത്യമാവുന്നു
ആരോ ഒരാൾ കള്ളം പറയുകയാണെന്ന് വ്യക്തം
അത് ആരെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും
സത്യവാന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ല
ഇന്നത്തെ സത്യവാൻ ഇന്നലെ കള്ളനായിരുന്നുവെന്നും
നാളെയും അയാൾ അങ്ങനെയാകാമെന്നും  അറിയുന്നതിനാൽ
വെറുമൊരു കേൾവിക്കാരനായി തുടരുകയേ
എനിക്ക്‌ നിവൃത്തിയുള്ളൂ.

നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുക

ശാന്തരായിരിക്കുക
ആത്മസംയമനം ശീലിക്കുക
ആര് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും
അതിനൊരു ന്യായീകരണം
സാധ്യമാവുമെന്ന് അകമേ
അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക
ഹിംസ ,കൊലപാതകം,നീതിനിഷേധം
എല്ലാം നാട്ടുനടപ്പാവുന്നതിൽ
അന്ധാളിക്കാതിരിക്കുക
ഈയൊരു മനോഭാവം ഇപ്പോൾ
ഇടയ്ക്കിടയ്‌ക്കേ ആവശ്യം വരൂ
നാളെ ഇത് രാവും പകലും
ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒന്നാവും
അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടറിഞ്ഞ്
എന്നെയും നിങ്ങളെയും അതിനു വേണ്ടി
പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നവർ ആരാണ്?
ഓപ്ഷൻ എ…
ഓപ്ഷൻ ബി…
ഓപ്ഷൻ സി…
ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള
ഒരേയൊരു ചോദ്യത്തിനുള്ള
ഒരേയൊരു ശരിയുത്തരം
നിങ്ങൾക്ക് നേടിത്തരിക ജീവിതമോ,മരണമോ?
അതിനുള്ള ഉത്തരവും നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുക