Pages

Monday, March 30, 2015

പ്രലോഭനങ്ങൾ

പൂക്കൾ,ശലഭങ്ങൾ,പൂന്തെന്നൽ
ഏകാന്തവീഥികൾ,അനന്തസാഗരം,അപാരമായ ആകാശം
കവിതയെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നവ പലതാണ്
ജീവിതത്തിന്റെ കിതപ്പും വിയർപ്പും അഴുക്കും
പലപ്പോഴും കൂടുതൽ കനത്ത പ്രലോഭനങ്ങളാവാം
സൗന്ദര്യത്തിന് സ്ഥിരനിയമങ്ങളെന്ന വാശി കവിതയുടെതല്ല
കവിതയുടെ കാവൽക്കാരായി സ്വയം കരുതുന്നവരുടെതാണ്.

                                                                                       30/3/2015

എഴുത്തിലെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയം

മാമൂലുകൾക്കും വ്യവസ്ഥാപിത മൂല്യസങ്കല്പങ്ങൾക്കുമെതിരെ തുടർച്ചയായും സാഹസികമായും  രംഗത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ സാംസ്‌കാരിക രംഗത്തെ ആക്ടിവിസ്റ്റാകുന്നത്. ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്യത്തിനും സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും കാലാകാലമായി നിലവിലുള്ള വിലക്കുകൾക്കെതിരെ ചെറിയ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ.പക്ഷേ, ഒരു അതിന്യൂനപക്ഷം മാത്രമേ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവി ക്കുന്നുള്ളൂ.അത് ഏതാനും വ്യക്തികളുടെ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യാഘോ ഷങ്ങളാണ്.അത്തരം വ്യക്തികളാവാട്ടെ സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് അസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കും അനീതികൾക്കുമെതിരെ മിക്കവാറും നിശ്ശബ്ദരാണ് താനും.രാഷ്ട്രീയരംഗത്തും സാംസ്‌കാരികരംഗത്തും മേധാവിത്വം പുലർത്തുന്ന ശക്തികളുടെ മുന്നിൽ 'നല്ല പുള്ളകളാ' യിത്തന്നെ തുടരുകയാണ് അവർ. കേരളത്തിലെ രാഷ്ടീയസാംസ്‌കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഏത് വിപ്ലവകാരിയെയും സ്വന്തമാക്കി നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് എന്നത് മറ്റൊരു വാസ്തവം.
വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ പല ദശകങ്ങളായി ഒരു നിശ്ചല സമൂഹമാണ് കേരളം.ചില കാര്യങ്ങളിൽ ലജ്ജാകരമായ തിരിച്ചുപോക്കും ഉണ്ടായി ട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ വലിയ ഒരു ശതമാനം ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദശകങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രകടമായ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.സാ ങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമായിത്തീർന്ന എല്ലാ പുതിയ വസ്തു ക്കളും വിനിമയ സൗകര്യങ്ങളും വിനോദോപാധികളും സ്വന്തമാക്കുന്നതിലുള്ള അത്യുത്സാഹത്തിലാണ് അവർ. വൻതോതിൽ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഗൾഫ് മണി, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യാപാരം പല വിധ ഏജൻസിപ്പണികൾ എന്നിവയിലൂടെ കയ്യിലെത്തുന്ന പണം ഇവയൊക്ക കേരളീയജീവിതത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.അതിൽ കവിഞ്ഞു ള്ള വിപ്ലവങ്ങളൊക്കെ ചുരുക്കം ചില വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യജീവിതത്തിൽ ഒതുങ്ങു ന്നു. പക്ഷേ, അവരും ഇവിടെത്തന്നെ ജീവിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട്  അവരുടെ ജീവിത വ്യ വഹാരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയസാംസ്‌കാരികരംഗത്ത് അവർ നടത്തുന്ന പരിമിതമായ ഇടപെടലുകളും കാലാന്തരത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ മാനസികജീവിതത്തെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.
കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാരാരാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രധാനമായും സംഘടനാ കാര്യ ങ്ങളിലും നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളിലും ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവ ഹാരങ്ങളിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അവ ഏറ്റെടുക്കാത്ത പ്രശനങ്ങളിൽ ഏറിയ കൂറം ഇടപെടുന്നത് സന്നദ്ധ സംഘടനകളാണ്.പുതിയ എഴുത്തുകാരിൽ പലരും ഈ സംഘടനകളുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്.അതിനപ്പുറം അവർക്കൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. മറ്റെല്ലാം പോട്ടെ ; സ്വന്തം തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പ് സാഹിത്യപ്രവർത്തക സഹകരണസംഘത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ എത്തി ച്ചേർന്ന തുപോലുള്ള ഒരു ഐക്യപ്പെടലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് കഴിയില്ല.അത്രമാത്രം അനവനിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കയാണ് പുതിയ എഴുത്തു കാർ. എങ്കിലും പൊതുവായി ഒന്നു കാണാനുണ്ട്. സാഹിത്യത്തിന് അതിന്റെതു മാത്ര മായ സ്വരൂപവും വ്യക്തിത്വവും ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകാനുുള്ള വാശി അവർ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. 'സുരക്ഷിതം' എന്ന പരിമിതിയുണ്ടെങ്കിലും അതും ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ്. അതിൽ എല്ലാ വ്യവസ്ഥാപിതത്വങ്ങളോടുമുള്ള പോരാട്ടവും ഉണ്ട്.
(ഒടിഞ്ഞ പേന-:മലയാളി എഴുത്തുകാരന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രത- തോർച്ച മാസികയുടെ ചർച്ചയിൽ  (മാർച്ച് 2015 ലക്കം)യിൽ എഴുത്തും ജീവിതവും എന്ന ശീർഷകത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കുറിപ്പ്)

Sunday, March 29, 2015

സത്യമായ ഒരിടത്ത്

ആൾദൈവങ്ങൾ,സ്വാമിമാർ,ഭജനക്കാർ
ആളക്കൂട്ടങ്ങൾ,അടിപിടിക്കാർ,ആരവം കൂട്ടുന്നവർ
നേതാക്കൾ,അനുയായികൾ,ഒത്താശക്കാർ
ഗുണ്ടകൾ,മാഫിയാകൾ,ക്വട്ടേഷൻകാർ
ബോംബേറുകാർ,ഭീഷണിക്കാർ,ഇടനില ചർച്ചക്കാർ
ആരുമാരും ഇല്ലാത്തിടത്ത് ഒടുവിൽ ഞാൻ എത്തി
വിജനതയുടെ ഈ പെരുംപരപ്പിനപ്പുറം
എന്തെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല
സത്യമായ ഒരിടത്ത് ഇത്തിരി നേരം
അതേ മോഹിക്കുന്നുള്ളൂ.
                                                                                29/3/2015Saturday, March 28, 2015

പൊതുജനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സാഹിത്യമെഴുത്ത്

'പൊതുജനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സാഹിത്യമെഴുത്ത് അനാവശ്യ മാണ്,സാഹിത്യവിരുദ്ധമാണ്'- ശുദ്ധകാലാവാദികളും സ്വന്തം സർഗവൈഭവത്തെ പറ്റി അതിയായി അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരുമായ എഴുത്തുകാർ പണ്ടേ പറയാറുണ്ട്.മുൻപൊക്കെ ആ പറച്ചിൽ വലിയ ന്യായീകരണം സാധ്യമാവുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല.കാരണം ശുദ്ധരും തികഞ്ഞ സഹൃദയരമായ ഒരു പാട്‌പേർ  പഴയ പൊതുജനത്തിൽ ഉണ്ടായി രുന്നു.അവരെ അപ്പാടെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം അന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.കാലം മാറി.പുതിയ പൊതുജനത്തിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും അതിസമർത്ഥരാണ്.അവരുടെ സാഹിത്യവായനയും കലാസ്വാദനവുമെല്ലാം പലരെയും പലതും ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള സമർത്ഥമായ കരുനീക്കങ്ങളോ കേവലനാട്യങ്ങളോ ആണ്.അവർക്കു വേണ്ടിയോ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ മുഖവിലക്കെടുത്തോ സാഹിത്യരചന നിർവഹിക്കുന്നത് അനാവശ്യം മാത്രമല്ല അധാർമികം കൂടിയാണ്.
എഴുതുന്നയാൾ മറ്റ് പരിഗണനകളൊന്നുമില്ലാതെ എഴുതുക.എഴുത്ത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടണം എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റ് നിർബന്ധങ്ങളൊന്നും അയാൾക്ക്/അവൾക്ക് ആവശ്യമില്ല.
                                                                                            28/3/2015

മനുഷ്യനും ഭൂമിയും

കൗമാരത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു:
'ഭൂമിക്ക് കൗമാരമാണ്
കൗമാരത്തിന്റെ കുതിപ്പാണ്'
യൗവനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ
'ഹോ,യൗവനം,യൗവനം!'
എന്നു വാഴ്ത്തി
വാർധക്യത്തിലെത്തിയപ്പോൾ
അയാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു:
'ഭൂമിക്ക് വയസ്സായിരിക്കുന്നു
ഇല്ല,ഇനി അധികകാലമില്ല'
എത്രയോ തലമുറകളിലെ മനുഷ്യർ
ഇതേ ക്രമത്തിലല്ലോ പറഞ്ഞത്
എന്ന അറിവിൽ അകമേ ഊറിച്ചിരിച്ച്
അനാദിയായ വഴിയിൽ
അതിപരിചയത്താൽനിർവികാരയായി
കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു
ഭൂമി
28/3/2015

Friday, March 27, 2015

ഹക്കീം- രണ്ട് കവിതകൾ

1
കൊലയാളികളെ പോലീസിനും മന്ത്രിക്കും
ജനത്തിനും അറിയാം
പക്ഷേ,പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലത്രെ
അത്രക്ക് പിടിപാടുള്ളവരത്രെ
അതിനാൽ ഇനി ഒന്നേ ചെയ്യാനാവൂ
കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കുക
അയാളെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുക
ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയം എന്തായാലും ഉറപ്പാക്കണ്ടേ?
അത് നമ്മുടെയെല്ലാം ബാധ്യതയല്ലേ?

2
സഹോദരാ,നിന്നെ ആര് കൊന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം
എന്തിന് കൊന്നുവെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലതാനും
ആദ്യത്തെ അറിവിനെ രണ്ടാമത്തേതിന് സമമാക്കാൻ
വെപ്രാളപ്പെടുകയാണ് ഞങ്ങൾ
കാരണം ഒന്നേയുള്ളൂ,നീ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലപാടും ജീവിച്ച് പോണം
എന്തിനെന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രതിഷേധിക്കാൻ
എന്നാണ് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്നത്
പക്ഷേ,ഭയക്കാൻ എന്നാണ് നീ പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾക്കുന്നത്
 മരിച്ചവർ ശരി മാത്രമേ കേൾക്കൂ എന്നത്
ശരിയാണല്ലേ?

(പയ്യന്നൂരിലെ കൊറ്റിയിൽ ഹക്കീം എന്ന മനുഷ്യൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അന്വേഷണം എങ്ങുമെത്താത്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ)
27/3/2015

Thursday, March 26, 2015

പ്രശ്‌നവിചാരങ്ങൾ

12
സ്വത്വവാദത്തെയും ദളിത് രാഷ്ട്രീയത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച മുകേഷും ജിത്തുവും ആനന്ദേട്ടന്റെ പുസ്തകശാലക്കു മുന്നിൽ വെച്ചാണ് തുടങ്ങി യത്.കാഞ്ച ഐലയ്യയുടെ 'ഞാനെന്തുകൊണ്ടൊരു ഹിന്ദുവല്ല' എന്ന പുസ്ത കത്തിന്റെ  ഒരു കോപ്പി ആരോ എത്തിച്ചത് ആന്ദേട്ടന്റെ പുസ്തകത്തട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു.മുകേഷ് പുസ്തകം ഒന്നെടുത്ത് മറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു:'കാഞ്ച ഐലയ്യ പറയുന്നേലൊക്കെ കാര്യംണ്ട്.എന്നു വെച്ച് ജാതി നിലനിർത്തപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണെന്ന മട്ടിൽ വാദിക്കുന്നത് വെറും വിഡ്ഡിത്താ,ഇപ്പോ ബുദ്ധിജീവികളൊക്കെ അതല്ലേ ചെയ്യ്ന്ന്'
'അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ?'
'പിന്നില്ലാതെ ഈ സ്വത്വവാദംന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എന്താ.മാർക്‌സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് പോലും അതിനെ തുറന്നെതിർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ല്ലോ.കോം ക്രസ്സുകാർക്ക് പിന്നെ  ഇമ്മാതിരി വിഷയങ്ങളുടെ അടുത്തുകൂടി പോകുന്ന പരിപാടിയേ ഇല്ല.അവർക്കിതൊന്നും അറിയണംന്നേ ഇല്ല'
'സ്വത്വവാദികള് പറയുന്നത് തീരെ തള്ളിക്കളയേണ്ട സംഗതികളാണെന്ന് ഞാനേതായാലും കരുതുന്നില്ല.ജാതി ചിന്ത ഇപ്പോഴും സമൂഹത്തി ലുണ്ട്.ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള അവഗണനയും മാറ്റി നിർത്തലുകളുമൊക്കെ ആർക്കും തിരിച്ചറിയാവുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്'
'ചില സംഗതികളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെ.പക്ഷേ.ഒരു പത്തറുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനി ന്നിരുന്ന അയിത്തവും ജാതീയമായ അടിച്ചമർത്തലുമൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ജാതി ചിന്തയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണോ. എന്ത് ഭീകര മായിരുന്നു ഒരു കാലത്തെ അവസ്ഥ'
'എന്താപ്പാ ഇത്ര ചൂടായിറ്റ് പറയ്ന്ന് ?'നാടകകൃത്തും സംവിധായകനും നടനു മൊക്കെയായ കോപ്പാലം മോഹനൻ ടൗണിലെത്തിയ വകയിൽ പ്രത്യേ കിച്ച് ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ലാതെ പുസ്തകശാലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നതാ യിരു ന്നു.മു കേഷിന്റെ സംസാരം കേട്ടപ്പോ ഗൗരവമുള്ള ഒരു തർക്കമാണ് അവിടെ നടന്നുവരുന്നതെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി.
'ഞങ്ങള് സ്വത്വവാദത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയായിരുന്നു.ഇപ്പോൾ ദുർബല മായിരിക്കുന്ന ജാതിചിന്തക്ക് ബലം പകരാനേ സ്വത്വവാദികളുടെ നിലപാട് സഹായകമാകൂ എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം'
'നമ്മക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം.വാ,സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെടുത്തേക്ക് പോവാം.ഈട്ന്ന് വർത്താനം  പറഞ്ഞാ ആനന്ദേട്ടന്റെ കച്ചോടം മൊടങ്ങിപ്പോവും' മോഹനൻ ലാഘവം നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു.മുകേഷും ജിത്തുവും ആചിരിയിൽ പങ്കു ചേർന്നു.
'ഏയ് ,എനക്ക് പ്രശ്‌നൊന്നും ഇല്ലേ' എന്ന് ആനന്ദേട്ടൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു തുടങ്ങി.
സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്ത് കാണികൾക്കുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ തീരെ ആളൊഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ചെന്ന് സ്വസ്ഥമായി ഇരുന്നപ്പോൾ മോഹനൻ പറഞ്ഞു  :'മുകേഷ് നേരത്തേ പറഞ്ഞ ആശങ്കയിൽ വലിയ കാര്യമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.എന്താ സംഗതീന്ന് വെച്ചാ ജാതീന്ന് പറഞ്ഞാ കേരളത്തിൽ ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും സുരക്ഷിതമായി ഒതുങ്ങി ക്കൂടാനുള്ള താവളം പോലെയാണ്.ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ താവളം.അത്രയേ ഉള്ളൂ.പൊതുജീവിതത്തിൽ ജാതി ആളുകളുടെ സഞ്ചാര ത്തെയോ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെയോ ഒന്നിച്ച് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന തിനെയോ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയില്ല.വിവാഹം പോലുള്ള ചടങ്ങുക ളുടെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ ജാതിയും മതവും പ്രശ്‌നമാ കുന്നുള്ളൂ.അ തുകൊണ്ട് സ്വത്വവാദികൾ എത്രയൊക്കെ പണിപ്പെട്ടാലും ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ പേരിൽ ആളുകളെ വേർതിരിച്ചു നിർത്താനാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.'
'മോഹനൻ പറയുന്നത്ര സിമ്പിളാണ് കാര്യംന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല.മതങ്ങളും ജാതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൂട്ടായ്മകളും രാഷ്ട്രീയത്തിലും അതുവഴി ഭരണത്തിലും നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് കേരള ത്തി ലുള്ളത്‌.കേന്ദ്രഭരണം മാത്രമെടുക്കുകയാണങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വശ ക്തികൾ മാത്രമാണല്ലോ പരമാധികാരികൾ.മതത്തെ അടിസ്ഥാ നമാക്കിക്കൊ ണ്ടുള്ള സ്വത്വവാദം ശക്തിപ്പെടുന്നതിന് അത് കാരണമാകു ന്നുണ്ടാവും.എന്താ യാലും സംഗതി നല്ലതല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം'
'ആളുകൾ പിന്നെ എന്തു ചെയ്യണംന്നാ രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികളുടെ അടിമകളായി തുടരണോ.രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് മാത്രം പരിഹരിക്കാനാവാത്ത എത്ര പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട് നാട്ടിൽ?' ജിത്തു ചോദിച്ചു.
'രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്രശ്‌നങ്ങൾ ജാതിയുടെയോ മത ത്തിന്റെയോ പേരിൽ സംഘടിച്ചാൽ പരിഹരിക്കാനാവുമോ?' മുകേഷ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു.
'സ്വത്വവാദികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ അധികകാലം നിലനിൽക്കും എന്ന് മുകേഷിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ.ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികഭ്രമങ്ങളല്ലേ ?'മോഹനൻ ചോദിച്ചു.
'അധികകാലം നിൽക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല.പക്ഷേ,നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്ത് അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ വലുതായിരിക്കും.ഹിന്ദു,മുസ്ലീം വർഗീയ വാദികൾ അല്ലെങ്കിലേ ഉണ്ട്.അതിനു പുറമെ ആളുകളെ പിന്നെയും വിഭജിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടാണ് പല ജാതി സംഘടനകളും ദളിതന്മാരും നടത്തുന്നത്.വന്നുവന്ന് സംഗതി എവിടം വരെ എത്തി എന്നോ, ദളിതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാംസ്‌ കാ രിക പ്രശ്‌നത്തെ പറ്റി ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഒരു  ബുദ്ധിജീവി എന്നോട് ആവേശപൂർവം വാദിച്ചതെന്താന്നറിയോ,കേരളത്തിലെ ദളിതന്മാരുടെ മുഖ്യ ശത്രുക്കൾ ഈഴവന്മാരും തീയന്മാരുമാണെന്ന്'
'എന്താ പുള്ളി അതിന് കാരണമായിട്ട് പറയ്ന്ന്?'
'ഗവേഷകന്മാരല്ലേ ഇവര് പറയ്ന്ന കാരണം സാധാരണമനുഷമ്മാർക്ക് മനസ്സിലാവൂല്ലല്ലോ.തീയന്മാര് അവർണരും സവർണരും അല്ല.അതേ സമയം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജാതിവിഭാഗവുമാണ്,എന്നൊരു സംഗതി മാത്രേ അവൻ പറഞ്ഞേല്ന്ന് എനിക്ക് പി ടി  കിട്ടി യുള്ളൂ.
എന്തായാലും സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പോക്ക് ഈ വഴിക്കാ'.
'കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര് ജാതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തു നിന്നാണ് മുഴുവൻ പ്രശ്‌നോം ആരംഭിക്കുന്നത'് ജിത്തു പറഞ്ഞു.
'കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ നിലപാട് വിശാലമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ഫലമാണ്.ജാതിവ്യത്യാസമല്ല വർഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ് പ്രധാന പ്രശ്‌നമെന്ന് അവർ വിലയിരുത്തി.കീഴ്ജാതിയിൽ പെട്ടവർ അടിസ്ഥാനവർഗത്തിൽ പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് ആ വിലയിരുത്തൽ കീഴാളവിരുദ്ധമല്ല.എനിക്ക് മാർക്‌സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോടോ സി.പി.ഐ യോടോ ഒന്നും അടുപ്പമില്ല.ഇപ്പോഴത്തെ നിലക്ക് ഞാനൊരു അരാഷ്ട്രീ യക്കാര നാണ്.പക്ഷേ,സത്യം സത്യമായിത്തന്നെ പറയണല്ലോ.കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ദളിതർക്കും മറ്റ് പിന്നോ ക്കക്കാർക്കും ഗുണം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ.ഉത്തരേന്ത്യയിലോ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ നടന്നുവരുന്നതുപോലുള്ള ദളിത് പീഡനത്തിന്റെ നൂറിലൊന്നു പോലും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന ഒറ്റ വസ്തുത തന്നെ അത് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട '് മുകേഷ് പറഞ്ഞു.
'മുകേഷേ ,നീ പറഞ്ഞേല് ശരിയുണ്ട്.' മോഹനൻ പറഞ്ഞു:'പക്ഷേ,ഒരു കാര്യം നമ്മള് അംഗീകരിക്കണം ദളിതന്മാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നില്ല.എന്തു പറഞ്ഞാലും ഇന്ത്യ ജാതിവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ്.ജാതിയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ പോലും ആളുകൾ അവഗണന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്.വർഗസമര സിദ്ധാന്തൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് പ്രസക്തായിരുന്നു.സംശയം ഇല്ല.പക്ഷേ,മാർക്‌സിസം ഇന്ത്യയിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പം ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം.അത് ചെയ്യാതിരുന്നതിന്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ എത്രെയങ്കിലുംണ്ട്.ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലുമൊക്കെ ഒരുപാട് വിഡ്ഡിത്തംണ്ടാവും.പക്ഷേ,കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അവരുടെ നയപരിപാടികൾ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ വെറും സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ.അതിന്റെ ഫലായിട്ടാ ഇത്രേം കാലായിട്ടും പാർട്ടി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ രണ്ടുമൂന്ന് ചെറിയ കോണിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയായിപ്പോയത്.കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ കാര്യം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം.പക്ഷേ,പറഞ്ഞിട്ടെന്താ ഫലം.കേരളത്തിലെ ദളിതന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇപ്പോഴും അകോൺഗ്രസ്സിന്റെ കൂടെയാ.മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കാലം മുതൽക്കേ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെട്ട ബന്ധാ അത്. അന്നൊക്കെ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പാർട്ടി പരിപാടിക്ക് രൂപം കൊടുക്കാൻ സോവിയറ്റ് റഷ്യയിലേക്ക് പോയ്‌ക്കൊണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു.' ഉറക്കെയൊരു ചിരി ചിരിച്ചിട്ട് മോഹനൻ തുടർന്നു:
'ഇപ്പോ കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾക്കെടേല് ഒരു സംഘടനയുണ്ടാക്കീല്ലേ.അതു പോലെ ദളിതന്മാരെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്ക്വാന്നുള്ള ലക്ഷ്യവുമായി അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ ഒരു സംഘട പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു.എന്തായീന്നറീല്ല.ഈ ബുദ്ധിയൊക്കെ ആദ്യേ തോന്നീര്‌ന്നെങ്കില് എത്ര മെച്ചപ്പെട്വാരുന്നു.'