Pages

Monday, February 13, 2017

എത്ര ഉദാരമതികൾ!

എല്ലാം കാണുന്നു ,കേൾക്കുന്നു,അറിയുന്നു
അന്ധനും ബധിരനും അജ്ഞനുമായിരിക്കാൻ
എന്നോടാവശ്യപ്പെടുന്നവരെ ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നു
അനുസരണയ്ക്ക് പകരമായി അവർ ഉറപ്പ് തരുന്നത്
എന്റെ ജീവനാണ്,എത്ര ഉദാരമതികൾ!
13/2/2014

No comments:

Post a Comment