Pages

Saturday, April 1, 2017

വേനലിനപ്പുറത്തേക്ക്

കൊടും വേനലാണ്
അകത്തും പുറത്തും
എല്ലാ നാമ്പുകളും കരിഞ്ഞു
അകത്തും പുറത്തും.
എങ്കിലും വിത്തുകളും ചില വേരുകളും
മണ്ണിലും മനസ്സിലും കരിയാതെ നിൽക്കുന്നു
അവ അവയുടെ ജന്മദൗത്യം
നിറവേറ്റുകയാവാം എന്നതിലപ്പുറം
മറ്റൊന്നും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല.
1/4/2017

No comments:

Post a Comment