Pages

Thursday, April 6, 2017

ഓരോ ജീവിക്കും ഓരോന്നല്ലേ ?

ഈ നിമിഷം കണ്ടിടത്ത്
അടുത്ത നിമിഷം കാണില്ല
ഇപ്പോൾ കാൽസറായിയും കോട്ടുമിട്ടു കണ്ടാൽ
അടുത്ത നിമിഷം ഉടുതുണിയില്ലാതെ കാണും
പകൽനേരത്ത് പറവയായി കണ്ടെങ്കിൽ
രാത്രിയിൽ പാമ്പായി കാണും
ആമയായി പറക്കും
പരുന്തായി നടക്കും
ഒച്ചായി ഓടും
മാനായി ഇഴയും
കണ്ടുകണ്ട് കാണുന്നവന്റെ കാഴ്ച പോകും
കേൾവി പോകും
വെളിവ് പോകും
എല്ലാം മുൻകൂട്ടി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്
ഒന്നും  ഞാൻ കാണുന്നില്ല
കേൾക്കുന്നില്ല
കിട്ടുന്നതിലൊരു പങ്ക് ചെകുത്താൻ
എനിക്കും കൊണ്ടുത്തരുമായിരിക്കും
അതുവരേക്കും ആകാശം നോക്കി
അന്തംവിട്ടതുപോലെ കിടക്കാം
ഓരോ ജീവിക്കും ഓരോന്നല്ലേ ആത്മരക്ഷോപായം?

No comments:

Post a Comment