Pages

Tuesday, November 29, 2016

കവിതാ ഡയറിയിൽ നിന്ന്

1.
ഒരു പടുപാട്ടും പാടാനില്ല
അതിനാൽ ഞാൻ കഴുതയുമല്ല.
2.
ആരിലും ഒരു കുറ്റവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല
എന്നോട് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ദയ
മറ്റുളള്ളവരോട് കാണിക്കാനും
പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
3.
എന്നോ അസാധുവായിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു നോട്ടിനെ കണ്ടു
ഒരു കൂസലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന്
'നിങ്ങളെനിക്ക്  വിലകൽപിക്കരുത്
ഞാൻ കഷ്ടത്തിലായിപ്പാവും' അത് തുടർന്നു:
'ഒരു വിലയുമില്ലാത്തവന് ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട
ആരുടെയും പരിഗണന വേണ്ട
ഒന്നും ഭാവിക്കുകയും വേണ്ട.'
29/11/2016


No comments:

Post a Comment