Pages

Thursday, February 5, 2015

നാടൻ

 ശുദ്ധഹൃദയനായ ഒരു നാടൻ പശു ഒരു ദിവസം അതിന്റെ ഉടമയോട്‌
 ചോദിച്ചു :'തമ്പുരാനേ,എന്നെ എപ്പോഴാണ് വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക?'യജമാനൻ മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ലെന്നുകണ്ട് പശു വിശദീകരിച്ചു : 'നാടൻജനുസ്സ്,നാടൻ ജനുസ്സ് എന്നു കേട്ടുകേട്ട് നാണക്കേടുകൊണ്ട് ഞാൻ ചാവുകയാണ്;അപമാനം സഹിക്കുന്നതിനുമില്ലേ,ഒരതിര്‌'
'
                                                   5/2/2015

No comments:

Post a Comment