Pages

Wednesday, May 24, 2017

തീരം

എന്നോ വന്നു മടങ്ങിപ്പോയ
ഏതോ ഒരു തിരയെ കാത്തുനിൽക്കുന്ന
 തീരമാണ് ഞാൻ
കാലമൊരുപാട് കടന്നുപോയി
ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു തീരവുമല്ല
നനവിന്റെ വിദൂരസ്മരണകൾ പോലും
വിട്ടകന്ന വ്യർത്ഥമായ മണൽ പരപ്പ്.

No comments:

Post a Comment